Forberedende Grunduddannelse
BORNHOLM
Se video om uddannelsen

VELKOMMEN TIL FGU BORNHOLM

Den Forberedende Grunduddannelse (FGU) startede officielt d. 1. august og blev til virkelighed, da dørene åbnede for eleverne mandag d. 12. august.

FGU Bornholm genåbner delvis igen fra uge 21 (18. maj 2020).


Delvis, da det ikke er alle adresser og værksteder der åbner samtidig.

Du vil få nærmere information fra din kontaktlære om hvornår dit værksted åbner op igen og hvordan skolegangen bliver. Det bliver ikke som normalt, så du kan opleve, at dit hold deles op og I møder delvis i løbet af ugen.

Der vil fortsat være tilbud om on-line undervisning for de elever der er i risikogruppen eller anden årsag i en periode skal følge dette tilbud. Dette bliver ikke på det værksted du kender, men et separat oprettet hold. Din kontaktlære vil informere nærmere, såfremt det er aktuelt og du er velkommen til selv at spørge.

Underviserne er i fuld gang med at gøre klar og planlægge og I vil snarest høre nærmere.

Læs gerne minivejledning og se div. film, som er vedhæftet hér på hjemmesiden.

Alle elever fortsætter med at modtage skoleydelse, såfremt de følger hjemmeundervisningen og anvisning fra deres kontaktlærer.

Er I i tvivl om hvad I skal, så kontakt jeres kontaktlærer eller undertegnede.

Vi glæder os til at se jer igen!

De ansatte og
Rektor/Cathie
6012 1812

Informationer for FGU Bornholm vedr. Covid-19


Retningslinjer og instrukser:
Film om Covid-19

Som supplement til de skilte, der er sat op på skolen, samt retningslinjer, er der lavet et par film vedr. Covid-19:

Filmene er hhv. en animationsvideo om covid-19-smitterisiko og en video om korrekt håndvask.

Mini-instruks til elever i forbindelse med genåbning af skolen
  • Bliv som udgangspkt. I det lokale som du bliver undervist i. Det opfordres udendørspauser
  • Vask hænder straks du ankommer til skolen. Vask hænder hver gang at du har pudset næse / nyst / hostet. Vask hænder i hver pause. Vask hænder før og efter du spiser. Vask hænder som det sidste før at du forlader skolen.
  • Ophold dig som udgangspkt. Ikke på skolens fællesarealer. Pauser afholdes, som udgangspkt. i dit undervisningslokale eller udenfor. Husk at holde afstand.
  • Gør brug af håndsprit og papir til at afspritte bord før at du starter undervisning og efter at du afslutter undervisning. Håndsprit og papir forefindes i dit undervisningslokale.
  • Gør brug af håndsprit og papir til at afspritte din computer og din telefon. Computer og telefon skal afsprittes min. 2 gange i løbet af din skoledag. Håndsprit og papir forefindes i dit undervisningslokale.
  • Hold 1 meters afstand til andre elever, samt til skolens ansatte.
  • Host / nys i din albue og ikke i din hånd.

Forberedende Grunduddannelse

FGU er et tilbud som henvender sig til unge op til 25 år, som har brug for et samlet uddannelsestilbud for at blive klar til en erhvervsuddannelse, gymnasial uddannelse eller beskæftigelse.

Formålet med FGU generelt er at ruste de unge på Bornholm fagligt, personligt og socialt til at gennemføre en ungdomsuddannelse eller komme godt i gang på arbejdsmarkedet.

På FGU får du overblik, motivation og retning. Og der er masser af hjælp til det faglige. Med en FGU uddannelse den kan du tage næste skridt mod en ungdomsuddannelse eller et job.

Baggrund

FGU Bornholm opstår på baggrund af produktionsskolen BornPro og den del af aktiviteter på VUC på Campus Bornholm, som omfatter unge under 25 år inden for områderne AVU (Almen Voksen Uddannelse), FVU (Forberedende Voksen Uddannelse) og OBU (Ordblindeundervisning).

Desuden indgår en del af de uddannelsesfremmende foranstaltninger i kommunalt og produktionsskole regi, som f.eks. KUU (Kommunal Ungdoms Uddannelse) og EGU (ErhvervsGrundUddannelse).

FGU Bornholm står derfor på fundamentet af værkstedspædagogikken fra produktionsskolerne og den almene undervisning fra VUC’erne og skal gennem et nyt fælles tredje skabe en institution, der skal støtte og ruste de unge til næste skridt gennem FGU uddannelsen.

Læs mere om