Forberedende Grunduddannelse
BORNHOLM
Se video om uddannelsen

VELKOMMEN TIL FGU BORNHOLM

Den Forberedende Grunduddannelse (FGU) startede officielt d. 1. august og blev til virkelighed, da dørene åbnede for eleverne mandag d. 12. august.

FGU BORNHOLM ER LUKKET YDERLIGERE 2 UGER, FREM TIL OG MED MANDAG D. 13. APRIL, ANDEN PÅSKEDAG.

I forlængelse af endnu et pressemøde fra statsministeren, mandag d. 23. marts bliver FGU Bornholm lukket yderligere 2 uger. Det vil sige frem til og med mandag d. 13. april, anden påskedag.

Alle tre adresser blev lukket ned med virkning fra torsdag d. 12. marts. Elever blev hjemsendt og der vil ikke som udgangspunkt være bemanding på adresserne.

Alle elever er kontaktet af deres kontaktlære, hvor der fortsat løbende vil blive sendt hjemmeopgaver, via div. platforme, såsom google classroom, facebookgrupper, Messenger, sms, m.fl.

Elever der er i praktik fortsætter I deres forløb, såfremt andet ikke er aftalt med deres vejleder eller praktikstedet.

Er der elever eller forældre der er bekymret er I velkommen til at kontakte jeres kontaktlærer eller undertegnede.

Alle elever fortsætter med at modtage skoleydelse, såfremt de følger hjemmeundervisningen og anvisning fra deres kontaktlærer.

 

Er der spørgsmål er I velkommen til at kontakte:

Rektor Cathie Westh
Mob: 6012 1812
Mail: cfw@fgub.dk

Forberedende Grunduddannelse

FGU er et tilbud som henvender sig til unge op til 25 år, som har brug for et samlet uddannelsestilbud for at blive klar til en erhvervsuddannelse, gymnasial uddannelse eller beskæftigelse.

Formålet med FGU generelt er at ruste de unge på Bornholm fagligt, personligt og socialt til at gennemføre en ungdomsuddannelse eller komme godt i gang på arbejdsmarkedet.

På FGU får du overblik, motivation og retning. Og der er masser af hjælp til det faglige. Med en FGU uddannelse den kan du tage næste skridt mod en ungdomsuddannelse eller et job.

Baggrund

FGU Bornholm opstår på baggrund af produktionsskolen BornPro og den del af aktiviteter på VUC på Campus Bornholm, som omfatter unge under 25 år inden for områderne AVU (Almen Voksen Uddannelse), FVU (Forberedende Voksen Uddannelse) og OBU (Ordblindeundervisning).

Desuden indgår en del af de uddannelsesfremmende foranstaltninger i kommunalt og produktionsskole regi, som f.eks. KUU (Kommunal Ungdoms Uddannelse) og EGU (ErhvervsGrundUddannelse).

FGU Bornholm står derfor på fundamentet af værkstedspædagogikken fra produktionsskolerne og den almene undervisning fra VUC’erne og skal gennem et nyt fælles tredje skabe en institution, der skal støtte og ruste de unge til næste skridt gennem FGU uddannelsen.

Læs mere om