Forberedende Grunduddannelse
BORNHOLM
Se video om uddannelsen

Spor

Uddannelsen har 3 spor med i alt op til 12 mulige faglige linjer. FGU Bornholm tilbyder 6 af de 12 linjer, og man kan stifte bekendtskab med en del af de resterende linjer.

Derigennem tilbyder uddannelsen en bred vifte af uddannelsesmuligheder, som er tilpasset de unges behov og interesser, samt det bornholmske udbud af uddannelser og job muligheder.

Læs mere i den overordnede folder "Din vej til uddannelse og job".

De 3 spor er følgende:

AGU
Almen
Grunduddannelse
PGU
Produktions-
Grunduddannelse
EGU
Erhvers-
Grunduddannelse
Basisforløb
Praksis Produktion Praktik
Du lærer almene fag gennem praksis, fx: dansk, matematik, PASE, engelsk og valgfag. Du kan arbejde på et værksted med produktion, fx i et køkkenværksted, et træværksted, et musikværksted eller et multimedieværksted. Du kan komme i praktik, fx som medhjælper på et plejehjem, dækskifter hos en mekaniker, medhjælper i en tømrervirksomhed eller medhjælper i en gartnerivirksomhed.
Almene fag Almene fag Skoleforløb

Faglige linjer og almene fag

FGU tilbyder op til 12 forskellige linjer

En faglig linje er fx "Omsorg og sundhed" eller "Handel og kundeservice". Linjerne danner rammen om det værksted, hvor undervisningen foregår.

FGU Bornholm tilbyder syv forskellige værksteder sammen med de faglige linjer. Samt et alment spor, AGU, almen grunduddannelse, der er målrettet, hf, og gymnasial uddannelse.

Værkstederne er:

  1. Smykke
  2. Smed
  3. Kommunikation, IT og Gamer
  4. Tekstil
  5. Grønt & Sundt
  6. Træ
  7. Handel & Turisme

Alment spor:

  1. AGU – Almen grunduddannelse

Du starter på de faglige-linjer på et intro-niveau og efterfølgende på de tre niveauer FGU 1, FGU 2 og FGU 3. Med FGU 3 kan du afslutte uddannelsen med et uddannelsesbevis.

Du kan få linjerne på et intro-niveau og efterfølgende på de tre niveauer FGU 1, FGU 2 og FGU 3. Med FGU 3 kan du afslutte uddannelsen med et uddannelsesbevis.

Du finder ud af sammen med din kommunale vejleder, hvilket niveau du skal begynde på, og hvilket niveau du skal slutte på.

De ni almene fag kan du også få på et introniveau og efterfølgende tre niveauer G, E og D (G svarer til 9. klasseniveau, E svarer til 10. klasseniveau, og D svarer til et niveau over 10. klasse). Du kan få adgang til en ungdomsuddannelse, fx hf, ved at bestå dansk eller dansk som andetsprog, engelsk og matematik på niveau D og samfundsfag og naturfag på mindst niveau G.

For at blive optaget på en erhvervsuddannelse skal du som udgangspunkt have bestået 9. klasses afgangseksamen. Hvis du ikke har bestået afgangseksamen, men opnået 02 i dansk og matematik på G-niveau, er det muligt at blive optaget via en samtale.

Alle FGU-skoler har alle de fag, du skal bruge for at komme ind på en erhvervsuddannelse eller en gymnasial uddannelse. Men der er forskel på, hvilke faglige linjer og værksteder der udbydes på skolerne. Din vejleder i kommunen kan fortælle dig, hvilke muligheder der er i kommunen, hvor du bor.

Faglig linjer på FGU Bornholm er markeret med grøn – linjer markeret med gul er linjer der stiftes bekendtskab med. Grå udbydes ikke.

# Faglige linjer Spor Niveau
1 Omsorg og sundhed PGU·EGU Intro, FGU1, FGU2 og FGU3
2 Handel og kundeservice PGU·EGU Intro, FGU1, FGU2 og FGU3
3 Turisme, kultur og fritid PGU·EGU Intro, FGU1, FGU2 og FGU3
4 Musisk og kunstnerisk produktion PGU·EGU Intro, FGU1, FGU2 og FGU3
5 Mad og ernæring PGU·EGU Intro, FGU1, FGU2 og FGU3
6 Miljø og genbrug PGU·EGU Intro, FGU1, FGU2 og FGU3
7 Jordbrug, skovbrug og fiskeri PGU·EGU Intro, FGU1, FGU2 og FGU3
8 Byg, bolig og anlæg PGU·EGU Intro, FGU1, FGU2 og FGU3
9 Kommunikation og medier PGU·EGU Intro, FGU1, FGU2 og FGU3
10 Motor og mekanik PGU·EGU Intro, FGU1, FGU2 og FGU3
11 Service og transport PGU·EGU Intro, FGU1, FGU2 og FGU3
12 Industri (plast, metal m.m.) PGU·EGU Intro, FGU1, FGU2 og FGU3
# Almene fag Spor Niveau
1 Dansk AGU·PGU·EGU Intro·G·E·D
2 Dansk som andetsprog AGU·PGU·EGU Intro·G·E·D
3 Engelsk AGU·PGU·EGU Intro·G·E·D
4 Identitet og medborgerskab AGU·PGU·EGU G
5 Matematik AGU·PGU·EGU Intro·G·E·D
6 Naturfag AGU·PGU·EGU Intro·G·E·D
7 PASE¹ AGU·PGU·EGU G
8 Samfundsfag AGU·PGU·EGU Intro·G·E·D
9 Teknologiforståelse²³ AGU·PGU·EGU G

¹ Privatøkonomi · Arbejdslære · Samarbejdslære · Erhvervslære
² Valgfrit for institutionerne at udbyde.
³ Teknologiforståelse udbydes ikke på nuværende.